JUNKYO


John White Magazine
“You’re Not You”


Visual Director : Choi Jin WooHair & MakeUp : Kim Woo Jun
Model : Damian
JUNKYO STUDIO 2020 — Seoul, KOREA