︎     ︎







John White Magazine












“You’re Not You”


Visual Director : Choi Jin WooHair & MakeUp : Kim Woo Jun
Model : Damian




































JUNKYO STUDIO 2020 — Seoul, KOREA